Το ιστορικό της σελίδας

Η δράση γύρω από το domain BMLabS.gr ξεκίνησε πριν 11 χρόνια τον Μάιο του 2009 από απόφοιτους Ιατρικών Εργαστηρίων. Στιγμές της πορείας του, όλα αυτά τα χρόνια, θα βρείτε στο διαδικτυακό αποθετήριο του web archive. Η ονομασία και οι δράσεις βασίστηκαν στην μετεξέλιξη του τμήματος των Ιατρικών Εργαστηρίων, στο διεθνές Βιοϊατρικές Επιστήμες. Εξ’ ου και το αρχικό όνομα “The B(io)M(ed)LabS(cience) Magazine”. Η συγκεκριμένη δράση, είχε ως όραμα την δημιουργία μιας κοινότητας φοιτητών και αποφοίτων γύρω από τις Βιοϊατρικές Επιστήμες, τόσο στα κλινικά εργαστήρια όσο και στην έρευνα ή στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών υγείας.

Η δράση επιστρέφει ανανεωμένη, με το ίδιο όραμα και στόχους. Αποτελούμενη από νέα πρόσωπα, νέες ιδέες και νέες συνέργειες. Παραμένει μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, εθελοντική ομάδα, αποτελούμενη πλέον από αποφοίτους των Ιατρικών Εργαστηρίων, καθώς και φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Θεσσαλονίκης (που αποτελεί μετεξέλιξη των Ιατρικών Εργαστηρίων). 

Το podcast του “BMLabs Coffee & Chat” αποτελεί την πρώτη δράση της “νέας μας ομάδας”. Ταυτόχρονα αποτελεί την πλατφόρμα μέσω της οποίας θέλουμε να επικοινωνήσουμε με ολόκληρη την κοινότητα των αποφοίτων Ιατρικών Εργαστηρίων, και των φοιτητών/αποφοίτων των Βιοϊατρικών επιστημών. Στόχος μας η δημιουργία συζητήσεων και η διοργάνωση δράσεων που θα ωφελήσουν τόσο τα μέλη μας ατομικά όσο και την ίδια την κοινότητα του κλάδου των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Ο απώτερος στόχος της ομάδας μας είναι να προωθήσει τη γνώση και την εκπαίδευση γύρω από τον κλάδο των Βιοϊατρικών Επιστημών-Ιατρικών Εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου που αυτός παίζει στη διαμόρφωση των Επιστημών Υγείας, σε ακαδημαϊκό, κλινικό, ερευνητικό και βιομηχανικό επίπεδο, καθώς και να προωθήσει την επικοινωνία ανάμεσα στους φοιτητές και αποφοίτους του κλάδου.